Начало

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Семейното консултиране е вид психологическо помагане  на  клиенти – индивидуални, семейни или съжителстващи двойки, както и  в по-разширена група с деца, възрастни родители на партньорите, братя и сестри и др., потърсили професионална помощ.

Консултирането като дейност от страна на консултанта,  се явява  фино ръководство на клиента  за по-добро настоящо живеене в личен и в социален аспект.

Консултиране се прилага с индивиди в  интелектуална и психическа норма.

Консултираното лице, не е пасивен обект, а активно действащ участник в консултативния процес и заедно с консултанта носи отговорност за постигането на търсените резултати.

Семейното консултиране е практическа област от психологическото знание, основана на системния подход към семейството като към жива система и динамичното разбиране за човешките отношения.

Практикуването на консултиране и психотерапия задължително предполага равномерно съчетаване на три компонента: теоретични знания; обучение в метода на системното мислене и интегриране на лично и професионално развитие чрез участие в групи за личен опит. Практиката с клиенти, дошли с проблеми породени от индивидуалното развитие на хората, от състояния на силен стрес в резултат на настъпила рязка промяна на средата, от загуба на близък или от болест, доказва, че семейното консултиране помага ефективно на семействата, двойките и индивидите да се справят с кризи и проблеми в отношенията си или в изпълняването на семейните и социалните си роли.

Чрез психологическото консултирането се разрешават индивидуални трудности и се повишават личните  поведенчески умения за разгръщане на по-висок вътрешен капацитет на консултираното лице или партньорска двойка.

Подобрява се качеството на самоизразяване и себеприемане, подпомага се формирането на реална  самооценка и усещането за значимост.

Вярно е, че живеем във време на достъпни електронни комуникации, и все пак, като най-продуктивен формат  за психологическо консултиране считам непосредствените срещи на живо между клиент и консултант. Този начин на общуване осигурява директен човешки контакт и дава реално усещане за човешка подкрепа, помощ и разбиране, каквито са и целите ми като семеен консултант.

Исконна е човешката потребност от помощ.
Още в първата книга от Библията, Битие, гл.2:20, се разказва, че сред цялото животинско видово многообразие в земния рай, Едем, не се намерил помощник за човека, нему подобен, и това довело до необходимостта от сътворяването на второ човешко същество. С други думи – помощник за човека е нему подобния човек.

Ако комуникацията помежду ни е недобра, то и помагането, която си оказваме ще бъде незадоволително.

Безспорно всеки се нуждае от човешка подкрепа – и в периоди на изпитания, трудности и кризи, и в мигове на радост и щастие. Според народната мъдрост: “Споделената болка е половин болка, споделената радост е двойна радост “. Естествено, всички искаме да имаме в живота си повече радост и щастие, които да споделяме и удвояваме с любимите хора. За жалост практически всички семейства имат проблеми и всеки човек, който проявява самоуважение, търси своето развитие и израстване сред житейските предизвикателства.
Избрах професионалното помагане като семеен консултант, за да изразя своята осъзната подкрепа към ВСИЧКИ ВАС – САМОУВАЖАВАЩИТЕ СЕ ХОРА  в обществото ни. Избрах този нелек път заради себе си, заради децата си, заради любимия човек, заради близките си, заради другите – всъщност заради всичко това !

 

 

С готовност да ви подкрепи :

Зоя Димитрова, семеен консултант

 

 

 

За контакти - тел.: 0886 435 717

peterborough law firm outdoor lighting naperville il property drainage hunterdon county nj vancouver pest control